pas lettergroote aan:

Programmaschrijvers

Het programma van de trainingsweek ‘Waardig leven met dementie’ is ontwikkeld door enkele experts op het gebied van (leven met) dementie.

Dr. Liesbeth JoostenDr. Liesbeth Joosten  is gepromoveerd neuropsycholoog en psychotherapeut. Als therapeut en onderzoeker heeft zij enkele jaren geleden een psychologische groepsbehandeling ontwikkeld voor mensen met  milde cognitieve stoornissen en hun naasten. Dit programma wordt momenteel door heel Nederland aangeboden en is ook in boekvorm uitgegeven onder de titel ‘Help me even herinneren‘. Momenteel is zij werkzaam als zelfstandig psychotherapeut in Elst.

Drs. Claudia Disselhorst

Drs. Claudia Disselhorst is geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en heeft jarenlange ervaring op het gebied van de ouderenpsychologie. Naast haar werk als psycholoog in het verpleeghuis is zij zelfstandig therapeut (Disselhorst ouderenpsychologie). Ook ontwikkelt en verzorgt zij cursussen voor o.a. psychologen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde.