pas lettergroote aan:

Samenwerkingspartners & links

De nieuwe inzichten die u heeft opgedaan tijdens de trainingsweek ‘Waardig leven met dementie’ wilt u vasthouden, zodat ze duurzaam een positief effect hebben op uw dagelijkse leven. DementieDialoog wil dat zo makkelijk mogelijk maken. Naast het werkboek dat u als naslagwerk kunt blijven gebruiken, hebben we daarom de samenwerking gezocht met partijen die deelnemers ook in de thuissituatie kunnen begeleiden bij het waardig leven met dementie.

Ergotherapie thuis (EDOMAH)
Ergotherapie richt zich op het uitvoeren van voor u belangrijke activiteiten op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Wanneer bij deze activiteiten moeilijkheden worden ervaren als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte, kan een ergotherapeut samen met u zoeken naar oplossingen zodat de activiteit weer zo optimaal mogelijk uitgevoerd kan worden. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van de cliënt te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.

De Edomah-ergotherapeut is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met dementie. Net als DementieDialoog richt het Edomah-programma zich op koppels (partners, ouder-kind, vrienden). De ergotherapeut bezoekt u thuis. Daarbij gaat de ergotherapeut samen met u op zoek naar wat betekenisvolle activiteiten in uw dagelijks leven zijn en wat de moeilijkheden zijn die u daarbij ervaart. Op basis daarvan inventariseert u met de ergotherapeut wat de mogelijkheden zijn om deze moeilijkheden te overwinnen.

Het Edomah-programma sluit inhoudelijk bijzonder goed aan bij de trainingsweek “Waardig leven met dementie”. Wat deelnemers zich eigen maken in de trainingsweek, krijgt via het Edomah-programma een praktische vertaalslag bij de deelnemers thuis. Daarom krijgen deelnemers aan de trainingsweek na afloop, indien gewenst, een gratis doorverwijzing naar een Edomah-therapeut bij hen uit de buurt.

Telefonische coaching (Dementelcoach)
Ook na een trainingsweek “Waardig leven met dementie” en na Ergotherapeutisch advies thuis zal de dementie soms zwaar te dragen zijn. Als u na verloop van tijd behoefte heeft om uw hart te luchten, moeilijkheden te bespreken en  nog een keer adviezen in te winnen, adviseert DementieDialoog om gebruik te maken van coaching op afstand, aangeboden door Dementelcoach.

Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. In circa 10 gesprekken met een vaste coach kunt u uw veerkracht en weerbaarheid hervinden. Zie www.dementelcoach.nl.

Casemanagement thuis
Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken. Casemanagers hebben een specifieke opleiding gevolgd. Hierdoor zijn zij toegerust om mensen met dementie en hun naasten te begeleiden bij het intensieve ziekteproces.

In elke regio in Nederland zijn casemanagers (die ook wel trajectbegeleiders worden genoemd) werkzaam. Zij zijn een onmisbare schakel tussen u en allerlei regionale partijen die iets kunnen betekenen voor mensen die leven met dementie. Zie hier voor een overzicht van alle regionale dementienetwerken in Nederland.

Interessante links

www.onthoumens.be
www.odensehuis.nl
www.innovatiekringdementie.nl
www.netwerklevensvragen.nl
www.goed-ouder-worden.nl
www.dementieinbeweging.nl
www.jong-dement.nl
www.dementiedebaas.nl
www.ontmoetingscentradementie.nl
www.dementelcoach.nl
www.stichtingboom.nl
www.modernedementiezorg.nl
www.studiearena.nl