pas lettergroote aan:

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van DementieDialoog is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij is ingesteld om DementieDialoog te informeren over de laatste wetenschappelijke inzichten inzake dementie, dementiezorg en psycho-sociale veerkracht bij mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Daarnaast kan de WAR adviseren over het algemene beleid, het inhoudelijk programma en de algemene gang van zaken. Ten slotte zal de WAR betrokken worden bij de wetenschappelijke effect-evaluatie van de activiteiten van DementieDialoog.

De leden van de onafhankelijke WAR dragen geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de activiteiten van DementieDialoog. Zij ontvangen een marktconform honorarium voor hun advieswerkzaamheden. Zij hebben op persoonlijke titel zitting in de WAR. De WAR bestaat uit:

Myrra Vernooij-DassenProf. Dr. Myrra Vernooij-Dassen (Radboud Universiteit Nijmegen) is hoogleraar “Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen” en directeur van het Radboud Alzheimer Centrum. Tevens is zij voorzitter van Interdem, een Europese groep wetenschappers die onderzoek doet naar effectieve begeleidingsprogramma’s voor mensen met dementie. Het belang van haar onderzoekslijn is de bijdrage aan een antwoord op de vraag welke zorg werkt en hoe zorg werkt. Waardigheid is daarbij een centraal thema.

 

Marcel Olde Rikkert Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert (Radboud Universiteit Nijmegen) is hoofd van de Afdeling Geriatrie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en directeur van het Radboud Alzheimer Centrum. Tevens is hij Principal Investigator van het Nijmegen Centre for Evidence Based Practise (NCEBP) en affiliated Principal Investigator van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

 

Frits de LangeProf. Dr. Frits de Lange (Protestantse Theologische Universiteit) is hoogleraar Ethiek. Tevens is hij redacteur van Gerõn, Tijdschrift voor Ouder Worden & Maatschappij. Zijn filosofie spitst zich toe op de kunst van het goed ouder worden (zie bijvoorbeeld: “Waardigheid. Voor wie oud wil worden“).