pas lettergroote aan:

Dagcursus Vrijmoedig leven met dementie

Voor wie
Dagcursussen zijn bedoeld voor mensen met een beginnende dementie en voor mensen uit hun directe omgeving. Beiden zijn van harte welkom, alleen of samen.

Inhoud
Iedereen die leeft met dementie kampt wel eens met neerslachtigheid, met twijfels aan zichzelf. Wie leeft met dementie, moet leren leven met kwetsbaarheid. Tegelijk wil ook iedereen die leeft met dementie voor vol worden gezien. Logisch. U bent immers mens onder de mensen. U wilt geen medelijden, maar serieus genomen worden.

Hoe anderen omgaan met u, is deels afhankelijk van uw eigen doen en laten. Dat betekent dat u met uw eigen gedrag anderen kan helpen om respectvol om te gaan met uw situatie. Dat vraagt wel van u dat u aan anderen vriendelijk én duidelijk kan aangeven wat belangrijk voor u is. Wat u op prijs stelt en wat niet. Vrijmoedig leven met dementie is het vermogen om vast te houden aan uw menswaardige eigenheid in denken en handelen. Het is een vaardigheid die u zich eigen kan maken.

Tijdens de Dagcursus staan we stil bij de vraag hoe u vrijmoedig kunt reageren op wat er met u gebeurt. Hoe uw overtuigingen, uw waarden en uw zelfbeeld effect hebben op uw doen en laten. En hoe uw doen en laten invloed heeft op de mensen om u heen, en hoe zij op u reageren. We oefenen bijvoorbeeld in het vertellen over de dementie (van u zelf of van uw naaste), in het vragen of weigeren van hulp, in het omgaan met ongewenste reacties op wat voor u belangrijk is.
Daarbij leren we niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar. Daarom werken we in kleine groepen (maximaal 10 deelnemers).

ResultaatCall to action button
U krijgt een beter inzicht in uw eigen overtuigingen, waarden en zelfbeeld. En de invloed die dat heeft op uzelf en op anderen. U bent u bewuster van uw grenzen en uw mogelijkheden, en weet deze ook respectvol duidelijk te maken naar de mensen om u heen.
Hierdoor zult u in uw dagelijkse leven minder te maken krijgen met u ongewenste reacties op uw situatie. Dat verbetert het contact met de mensen om u heen. En maakt het leven met dementie een stuk minder ingewikkeld.

Duur
Van 9.30 uur – 17.00 uur, met diverse pauzes

Prijs
€ 125,- per persoon

Waar & wanneer

24 februari 2014 Regio Noordoost Herberg Molencate, Hattum
21 maart 2014 Regio Zuidoost Hotel Merlinde, Breda
7 april 2014 Regio West Hotel Van de Valk Wassenaar
23 mei 2014 Regio Zuidwest Hotel Van de Valk Molenhoek
13 juni 2014 Regio Centrum Hotel de Witte Bergen, Laren
7 juli 2014 Regio Noordwest Hotel Van de Valk Haarlem