pas lettergroote aan:

Familieweekend Samen leven met dementie

Voor wie
Familieweekenden zijn bedoeld voor mensen met een beginnende dementie en de groep naasten die daar nauw bij betrokken zijn. Dat hoeven overigens niet alleen familieleden te zijn, maar kunnen ook naaste vrienden zijn. Maximaal 12 mensen kunnen deelnemen aan een familieweekend.

Inhoud
Dementie heb je nooit alleen. Er is altijd een kring van mensen bij betrokken, die allemaal op een eigen manier omgaan met de nieuwe situatie. De diagnose dementie roept bij alle betrokkenen verschillende beelden op. Daardoor roept het ook verschillende vragen op. Vaak leidt dat tot onderlinge discussie. De wijze waarop u als familie omgaat met de dementie, heeft grote invloed op het welbevinden van degene met dementie. En daarmee op iedereen die nauw betrokken is. Daarom is het goed om samen stil te staan bij de vraag hoe u als familie wilt omgaan met de dementie van één van u. Welke knelpunten er eventueel zijn en wat er moet gebeuren om deze op te lossen.

Tijdens een familieweekend zet je als het ware ‘de klokken even gelijk’. Wat speelt er? Wat is belangrijk voor degene met dementie? Wat is belangrijk voor de anderen? Wat zou er gedaan moeten worden? Wie pakt wat op? Is hulp überhaupt nodig? Wat spreken we af over wie zeggenschap heeft waarover? Meningsverschillen zijn daarbij prima, zo lang ze de onderlinge afstemming maar niet in de weg staat. Hoe doe je dat? Misverstanden kunnen de sfeer flink verpesten. Hoe voorkom je dat?

Het familieweekend  bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Privé-college over de werking van het brein en het  dementieproces in zijn algemeenheid
2) Het delen van hoe ieder de dementie ‘beleeft’: wat betekent het voor een ieder? Wat vinden we een ‘Waardig leven met dementie’?
3) Gezamenlijke oriëntatie op wat er momenteel en de komende tijd op het spel staat vanwege de dementie
4) Afstemming over praktische zaken, hoe eventueel bepaalde acties geregeld worden
5) Afstemming over het omgaan met verschil van inzicht
6) Afspraken maken over hoe in de toekomst af te stemmen

ResultaatCall to action button
U bent van elkaar op de hoogte hoe ieder zich verhoudt tot de dementie, wat ieder belangrijk vindt. U hebt als familie een gezamenlijk beeld van praktische actiepunten en van de verbeterpunten in de onderlinge samenwerking.  Daarbij hebt u samen prioriteiten gesteld voor de komende tijd. De onderlinge communicatie verbetert, waardoor ieders goede intenties beter tot zijn recht komen.

Duur
Vrijdagavond t/m zaterdagmiddag

Prijs
€ 850,- per groep, excl. locatiekosten

Waar & Wanneer
In overleg